Οδηγίες για όλες τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.

 

 • Προσωπικά αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να φέρεις στο εξεταστικό κέντρο:
  κινητό τηλέφωνο ή άλλη τέτοια ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. smartwatch),
  σημειώσεις/βιβλία
  τσάντα, τσάντα χεριού, σακίδιο κ.λ.π.

 • Αντικείμενα που επιτρέπεται να φέρεις στο εξεταστικό κέντρο:
  αποδεικτικό ταυτότητας σε ισχύ
  ρολόι ή ρολόι χειρός
  μαλακό μολύβι HB #2, μαύρο/μπλε στυλό
  γόμα
  ξύστρα μολυβιών
  χάρακας
  εμφιαλωμένο νερό
  αντισηπτικό υγρό
  γάντια
  προστατευτική μάσκα προσώπου.

 • Αντικείμενα που πρέπει να φέρεις στο εξεταστικό κέντρο:
  αποδεικτικό ταυτότητας σε ισχύ, ρολόι ή ρολόι χειρός, μαλακό μολύβι HB #2, μαύρο/μπλε στυλό, γόμα, προστατευτική μάσκα προσώπου.

  Το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου δεν θα επιτρέπεται να σου δώσει μολύβι ή στυλό, γόμα.

  Σε περίπτωση που φέρεις στο εξεταστικό κέντρο οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από αυτά που επιτρέπονται, δεν θα μπορέσουμε να το φυλάξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη αν πάθει ζημιά, χαθεί ή κλαπεί.

  Είναι υποχρεωτικό να φοράς προστατευτική μάσκα προσώπου/προσωπίδα καθόλη τη διάρκεια της παραμονής σου σε κλειστούς χώρους αναμονής πριν και μετά τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις καθώς και σε χώρους στους οποίους διεξάγονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

  Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεών σου δεν επιτρέπεται να μοιράζεσαι οποιοδήποτε αντικείμενο με άλλους στην αίθουσα.

  Αν οι γραπτές εξετάσεις σου περιλαμβάνουν διαλείμματα, αυτά θα γίνονται μέσα στην αίθουσα.

  Δεν επιτρέπεται να βγεις από την αίθουσα όταν γίνονται διαλείμματα.

  Οι επιτηρητές θα φορούν προστατευτική μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεών σου. Αν δώσουν κάποια οδηγία και δεν την καταλάβεις, παρακαλούμε μη διστάσεις να τους ζητήσεις να την επαναλάβουν.

  Οι εξεταστές και οι αξιολογητές θα φορούν προστατευτική μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων. Αν οι εξεταστές πουν κάτι και δεν το καταλάβεις, παρακαλούμε μη διστάσεις να τους ζητήσεις να την επαναλάβουν και η βαθμολόγησή σου δεν θα επηρεαστεί.